מערכת חירום - כוכב השחר

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  מטה חירום

  ביטחון
  הר נוי פנחסלוין אמיתישפירא נתנאלעובד יוגבדילר איטהעוז בועזדילר בנימיןנויק טוביהגור אריה דןלוי ורדבראון מישל גרשוןמאיה הלל מזכירה - מנהלת משרדסבח עמוסקסירר-כץ שלמהגור אריה קובי
  כיתת כוננות
  שפירא נתנאלדילר איטהאלברט אלחנןרחמים אלעדיעוז-קסט ארי יאירעוז בועזהלל גבעוןדילר בנימיןנויק טוביהלשם דורוןגור אריה דןגולדברג יעקבבראון מישל גרשוןמאיה הלל מזכירה - מנהלת משרדפורקוביץ נתנאלשבט נתנאלסבח עמוסרוזנברג פנחספויסט רפאלחפץ נתנאלקשת שלמהאברמוביץ שמעוןגור אריה קובי

  ביטחון

  ביטחון
  הר נוי פנחסלוין אמיתישפירא נתנאלעובד יוגבדילר איטהעוז בועזדילר בנימיןנויק טוביהגור אריה דןלוי ורדבראון מישל גרשוןמאיה הלל מזכירה - מנהלת משרדסבח עמוסקסירר-כץ שלמהגור אריה קובי