נספח הנחיות שימוש באולם קטן/אולם גדול/אברהם אוהבי היישוב כוכב השחר בהתאם למגבלות הקורונה

 

א.      נכון למועד קיום האירוע החל בתאריך 28.07.21  חלות תקנות המגבילות התקהלות במקומות ציבוריים כמפורט להלן.

ב.      שימוש באולם היישוב כפוף למגבלות הקבועות בתקנות ובאחריות בעל האירוע לקיים את המגבלות.

ג.        אי קיום מגבלות ההתקהלות בהתאם לתקנות מהוות עבירה על פי חוק העונשין והעובר עליהן צפוי לקנס.

ד.      נספח זה בא להבהיר את חובות בעל האירוע ביחס למגבלות הקורונה אך על בעל האירוע מוטלת החובה להתעדכן טרם האירוע במגבלות המפורסמות על ידי משרד הבריאות ולפעול לפיהם, במידה ונקבעו מגבלות שאינן רשומות בנספח זה חובה לפעול לפיהן גם אם אינן רשומות בנספח זה.

ה.      נכון למועד קיום האירוע - בעת השימוש באולם על בעל האירוע לפעול בהתאם לתקנות 'התו השמח' .

ו.        כללי ההתנהגות – התו השמח (החל מיום רביעי י"ב באב תשפ"א, 21/07/2021 ועד לעדכון חדש):

1.       בתוך מבנה האולם קטן/אולם גדול/אברהם אוהבי :
א. עד 100 משתתפים בלבד (בכל גיל) – ללא מגבלות, קיימת חובת עטיית מסיכות בכל זמן למעט פעילות מותרת (אכילה ושתיה).
ב. מעל 100 משתתפים (בכל גיל) - השתתפות באירוע רק לבעלי תעודת מתחסן או תעודת מחלים או בדיקת קורונה שלילית 72 שעות קודם קיום האירוע (תו ירוק).

-          בעת קיום אירוע במסגרת תו ירוק (אירוע מעל 100 משתתפים) על בעל האירוע למנות אחראי שיוודא עמידה בתנאים (ממונה קורונה)

 

2.       מחוץ למבנה האולם קטן/אולם גדול/אברהם אוהבי (רחבה – שטח פתוח) :
א. ללא מגבלות.

 

ז.       מגבלת מספר המשתתפים כוללת את בעלי האירוע, אורחי האירוע ונותני שירותים שהוזמנו על ידי בעל האירוע ( הסעדה, מלצרים , ניקיון ).

למען הסר ספק, אין לעבור את מגבלת מספר המשתתפים בכל זמן נתון בעת קיום האירוע.

 

ח.      חתימה על נספח זה הינה תנאי לקיום האירוע באולם היישוב, בחתימה על נספח זה מתחייב בעל האירוע כי:

 

1.  הוא אחראי בלעדי לקיום האירוע בהתאם לתקנות החלות  בעת מועד האירוע כמפורט לעיל (בהתאם להחלטת בעל האירוע).

 

2.   לבעל האירוע לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד היישוב במידה והאירוע ייסגר על ידי גורמי אכיפת החוק עקב הפרת התקנות.

 

3. בעל האירוע יישא בכל אחריות כספית או פלילית כתוצאה מהפרת התקנות וכללי ההתקהלות.טפסים נוספים משרד הישוב:

טופס הצטרפות לאגודה