מבנה ארגוני

 | עדכון אחרון: 05/06/2018 22:24

מזכירות - ועד ההנהלה של הישוב

הועד הוא הגוף המנהל של הישוב כאשר הוא מורכב מחמישה חברי ועד שעובדים מול מנהל הישוב ומנהלת הקהילה. חברי הועד נבחרים לשנתיים בבחירות כלליות. חברי הועד יושבים בצורה קבועה לאורך זמן הכהונה , כאשר בתחילת הקדנציה נבחר יושב ראש וכל החברים מחלקים ביניהם תחומי אחריות כאשר יש רפרנט לכל תחום (חינוך, ביטחון, קהילה, נוער, דת ועוד). חברי הועד הם אלו שאחראים על קבלת ההחלטות העקרוניות ומנהל הישוב אחראי על יישומן בשטח עם שאר עובדי הישוב.

שאיפת הועד בכוכב השחר היא להפעיל אנשים נוספים במסגרת ועדות המורכבות ממתנדבים שהם תושבי הישוב.


מועצת חברים

מועצת הישוב הינו פורום של 21 חברים בישוב, שנבחרים אחת לשנתיים בבחירות דמוקרטיות. מועצת הישוב מהווה תחליף לאסיפת חברים. במועצה דנים בנושאים אסטרטגיים, בפרויקטים שעלותם למעלה מ- 150 אש"ח, והיא אף משמשת גורם אסקלציה על החלטות המזכירות.


אסיפת חברים

אסיפת חברים היא הישות העליונה ביותר בהליך קבלת ההחלטות בישוב. פעם בשנה מתכנסת אסיפה לאישור תקציב הישוב. בנוסף ניתן לכנס אסיפת חברים במקרים מיוחדים לפי תקנון הישוב.