ועדות

 | עדכון אחרון: 06/06/2018 13:19

 

ועדות נבחרות:

מזכירות – הועד המנהל בפועל את היישוב, מונה 5 חברים כאשר כל שנתיים מתחלפים חצי מהחברים.

מועצת חברים – מונה 21 חברים +הרב ויו"ר מזכירות. הגוף שמחליף את אסיפת החברים בקבלת החלטות עקרוניות ומהותיות. גם במועצת החברים מתחלפים פעם בשנתיים חצי מהחברים,

ועדת ביקורת – מונה 3 חברים הנבחרים פעם בשנתיים.


ועדות ממונות ע"י המזכירות, משמשות כוועדות מייעצות למזכירות:

ועדת ביטחון, ועדת בניה, ועדת קליטה, ועדת קליטת פנים, ועדת נוער, ועדה לשיפור פני היישוב, ועדת בטיחות, מנהלת בית הכנסת, ועדת עזרה הדדית, צוות חירום יישובי, ועדת הנצחה, ועדת תרבות לנשים, ועדת תרבות לגברים צעירים. ועדת תרבות תורנית.

כל הועדות נותנות מענים רבים לצרכים ביישוב ומחזקות את  החוסן הקהילתי ע"י עשיה קהילתית מתמדת.